ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ
Фізична-особа підприємець Крупкін Андрій Петрович (далі - «Виконавець»), який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань від 21.06.2016, номер запису про включення відомостей до ЄДР 2 070 000 0000 016357 і зареєстрований за адресою: 03058, м.Київ, вулиця Лебедєва-Кумача, будинок 5, квартира 469, керуючись ст. 633, 634 Цивільного кодексу України, публічно пропонує необмеженому колу осіб Онлайн-сервіс реєстрації та участі у заході «Практикум» (далі за текстом – «Захід») в мережі Інтернет, для чого публікує даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Цей Договір регулює відносини Виконавця і Користувачів, згідно з якими Виконавець з метою реалізації своїх товарів і послуг в мережі Інтернет розміщує на своєму web-сайті Онлайн-сервіс реєстрації та участі у заході «Практикум» для Користувачів, які бажають ним скористуватися.

1.2. Цей Договір публічно поширюється на необмежене коло осіб для сприяння в реалізації товарів і послуг в мережі Інтернет за допомогою Онлайн-сервісу на web-сайті Виконавця шляхом його заповнення. Онлайн-сервіс також може бути доступним на web-сайті Виконавця: https://workshop.krupkin.pro/.

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту згоди Користувача(-ів) з Умовами користування, Політикою конфіденційності та приєднання до ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ при заповнені форми та реєстрації через Онлайн-сервіс у в мережі Інтернет оформленому в електронному вигляді на сайті https://workshop.krupkin.pro/.

1.4. Користувач(-і) згоден(-ні) з Умовами користування, Політикою конфіденційності та Публічним договором при подальшій участі у Заході.

2. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ

2.1. Терміни, які не вказані в даному розділі, вживаються в тексті цього Договору, в значеннях відповідно до законодавства України.

2.2. Виконавець - суб'єкт підприємницької діяльності, який на умовах цього Договору розміщує на Сайті шляхом програмних засобів онлайн-сервіс з метою реалізації своїх товарів і послуг.

2.3. Відвідувач Сайту (Користувач) - будь-яка фізична особа - користувач мережі Інтернет, що здійснює доступ до web-сайту Виконавця.

2.4. Покупець - особа, яка замовляє та оплачує за допомогою Карти або іншим способом товари або послуги Виконавця через Інтернет.

2.5. Онлайн-сервіс - програмний засіб Виконавця (форма заповнення), яка створена для онлайн бронювання/реєстрації послуг і товарів в мережі Інтернет, яка надає можливість в подальшій участі у Заході.

2.6. Замовлення - сукупність товарів і послуг Підприємства, їх вартості, способу і вартості їх доставки, розміщених на Сайті, а також персональних даних Покупця.

2.7. Платіжна карта, далі Карта, - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової карти, яка використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунку в банку з метою оплати вартості товарів або послуг або здійснення інших операцій, передбачених чинним законодавством.

2.8. Транзакція - сукупність операцій між Покупцем та Виконавцем з придбання товарів або послуг на Сайті з використанням Картки як платіжного засобу.

2.9. Web-сайт (Веб-сайт) - сукупність інформації і сервісних функцій, доступних користувачам мережі Інтернет, зібраних на одному або декількох серверах.

2.10. Web-сайт Виконавця, далі Сайт - web-сайт, керований і контрольований Виконавцем.

2.11. Обліковий запис - збережена в комп'ютерній системі сукупність даних про Користувача, необхідних для його розпізнавання (автентифікації) і подальшій участі у Заході та за можливості надання доступу до його особистих даних.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:

3.1.1. Виконавець отримує від Користувача(-ів) заявку на реєстрацію Замовлення на Веб-сайті для подальшої участі у Заході.

3.1.2. Виконавець отримує інформацію про статус бронювання послуги або товару, а також проведеної транзакції, звіряти дані про проведений платіж та зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.1.3. Повідомляти Користувачів про часу та дату проведення Заходу.

3.1.4. Змінювати час та дату для проведення Заходу.

3.1.5. Обробляти персональні дані Користувачів, які подали свої заявки та зареєструвались на Веб-сайті Виконавця для подальшої участі у Заході.

3.1.6. Здійснювати реєстрацію заявки Користувача (-ів) на Захід.

3.1.7. Відмовляти Користувачам у реєстрації та подальшій участі в Заході без обґрунтованих на те причин.

3.1.8. Виконавець має право збирати, зберігати і обробляти дані про будь-які дії Користувачів/ Покупців на Сайті, формувати статистику і аналітику щодо таких даних.

3.1.9. Вносити зміни, змінювати умови у будь-який час та дату в Публічний договір, Умови користування та Політику конфіденційності.

3.2.0. Обмежити кількість замовлень (бронювання, реєстрацій, покупок) послуг і товарів через Онлайн-сервіс на Сайті.

3.2.1. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

3.2. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

3.2.1. При проведенні Операції дотримуватися порядку роботи, викладеному в цьому Договорі. Виконавець самостійно вибирає серед усіх наявних у нього поточних рахунків, рахунок на який буде здійснюватися перерахування грошових коштів що надходять від Користувачів/Покупців.

3.2.2. Контролювати надходження платежів і в разі виявлення помилок або обставин через які грошові кошти не були перераховані на розрахунковий рахунок Виконавця, негайно повідомити про це Користувача або фінансову установу.

3.2.3. Розмістити на Сайті інформацію про реалізовані товари та послуги, що надаються Підприємством.

3.2.4. Виконавець зобов'язується допускати показ реклами на Сайті відповідно до чинного законодавства України про рекламу.

3.2.5. Забезпечити конфіденційність і нерозголошення персональних даних Користувачів/ Покупців, інформації по Операціям і Транзакціях, котрі проходять через Платіжні системи Виконавця.

3.2.6. Забезпечити збереження конфіденційності всієї переданої інформації за цим Договором.

3.2.7. Захищати персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження. Дотримуватись Закону України «Про захист персональних даних».

3.2.8. При виникненні обставин, що перешкоджають виконанню умов цього Договору, повідомити будь-яким способом, зареєстрованих Користувачів які оплатили товари або послуги.

3.3. КОРИСТУВАЧІ МАЮТЬ ПРАВО:

3.3.1. Отримувати інформацію про товар або послугу, яку надає Виконавець.

3.3.2. Отримувати інформацію про ймовірну час та дату проведення Заходу.

3.3.3. Отримувати інформацію про обробку своїх персональних даних та обробку третіми особами, якщо така обробка здійснюється.

3.3.4. Звертатися з вимогою про видалення персональних даних.

3.3.5. Звертатися із запереченням проти обробки своїх персональних даних.

3.3.6. У разі будь-яких збоїв в роботі Онлайн-сервісу та реєстрації звернутися в службу підтримки Виконавця. У разі будь-яких збоїв, пов'язаних з здійсненням оплати послуг або товарів, замовлених через Онлайн-сервіс - звернутися в службу підтримки банку або службу підтримки Виконавця.

3.3.7. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

3.4. КОРИСТУВАЧІ ЗОБОВ'ЯЗАНІ:

3.4.1. Дотримуватись положень які передбачені в Публічному договорі, Умовах користування та Політики конфіденційності.

3.4.2. Надавати інформацію про статус бронювання послуги або товару, а також здійсненної Транзакції.

3.4.3. Надавати доступ Виконавцю до потрібного обсягу своїх персональних даних.

3.4.4.Забезпечити збереження конфіденційної інформації, яка стала відома у зв'язку з реєстрацією та участі у Заході.

3.4.5. В призначені платежу за надання товару чи послуг вказувати: за інформаційно-комунікаційні послуги. У випадку неправильного призначення платежу зв'язатися зі своїм банком або фінансовою установою для відповідної зміни, у крайньому випадку повідомити про таку обставину службу підтримки Виконавця.

4. ПРАВИЛА І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Здійснення Виконавцем через Онлайн-сервіс підприємницької діяльності шляхом його розміщення на Сайті можливо за умови створення Користувачами заявки на реєстрацію на web-сайті Виконавця. Заявка на реєстрацію повинен містити власне ім'я, мобільний телефон, адресу електронної пошти Користувача.

4.2. Виконавець несе відповідальність за конфіденційність даних при заповненні форми на Веб-сайті. При встановленні Виконавцем фактів несанкціонованого доступу до облікових записів Користувачів, Виконавець повідомляє Користувача. Якщо Користувач дізнався про несанкціонований доступ до облікового запису, він повинен повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою, які вказані на Веб-сайті Виконавця.

4.4. Web-сайти Виконавця доступні за адресою: https://workshop.krupkin.pro/.

4.5. Вибір товарів і послуг, формування їх переліку та кількості, вибір способу доставки, перегляд , замовлення на зворотній зв'язок, Користувач здійснює через Онлайн-сервіс, розміщений на Сайті.

4.6. У разі проведення покупки товару і послуги через Онлайн-сервіс, Користувач при переході на Веб-сайт Виконавця погоджується з умовами Публічного договору.

4.7. Перерахування суми Замовлення, за вирахуванням комісійних витрат, з карткового рахунку Покупця на рахунок Виконавця проводиться між банками Сторін відповідно до технологій, прийнятих при проведенні взаєморозрахунків за допомогою міжнародних платіжних систем.

4.8. Відвідувач Сайту стає Покупцем в разі успішної реєстрації Замовлення і його оплати.

4.9. У разі звернення Користувача/Покупця в службу підтримки Виконавця, з метою вирішення питання Покупця запитує у Виконавця відповідну інформацію про Операції, статус бронювання або покупки товару/послуги.

5. ФІНАНСОВІ УМОВИ

5.1. УЧАСТЬ НА ЗАХОДІ «ОНЛАЙН-КУРС ЦИФРОВИЙ ВІДДІЛ ПРОДАЖУ» Є ОПЛАТНОЮ, ТА МОЖЛИВА У НАСТУПНИХ ФОРМАХ:

5.1.1 Глядач – передбачає спостерігання за ходом Заходу.

5.1.2. Індивідуального учасника – передбачає індивідуальну одноособову участь у змаганні Заходу.

5.1.3 Команди учасників - що передбачає одночасну участь двох осіб у змаганні Заходу в якості команди.

5.3. Користувач/Покупець беруть участь у заході в разі успішної реєстрації заявки та оплати участі в порядку та в розмірі, що вказані на Веб-сайті.

5.2. Комісія за розрахункове обслуговування транзакцій по Картах стягується банками в розмірі, встановленому публічним договором оферти Банка.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Виконавець несе відповідальність виключно за технологічне обслуговування та підтримку Онлайн-сервісу, розміщеного на Сайті та самого Сайту, а також за обробку та зберігання персональних даних Користувачів/Покупців та іншої інформації, яка стала відома у зв'язку з наданням послуг.

6.2. Виконавець не несе відповідальності за проведення Транзакції банком Користувача. Відповідальність за проведення Транзакції і всі супутні операції за здійсненням платежів лежать на банку або фінансовій установі Користувача.

6.3. При невиконанні або неналежному виконанні своїх зобов'язань однією із Сторін, інша сторона має право вимагати від винної сторони виконання прийнятих на себе зобов'язань, а також відшкодування завданих їй збитків.

6.4. Виконавець несе повну відповідальність за інформацію, що міститься на його Сайті.

7. ВРЕГУЛЮВАННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо Сторони не дійдуть згоди, спори і розбіжності підлягають вирішенню в установленому чинним законодавством України порядку.

8. СТРОКИ ДОГОВОРУ І УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту приєднання до Договору Виконавця шляхом згоди в електронному вигляді на web-сайті Виконавця, і діє протягом одного року. Якщо протягом одного місяця до закінчення терміну дії цього Договору жодна із Сторін не виступила з ініціативою про припинення його дії, Договір продовжує діяти протягом такого ж терміну.

8.2 Припинення цього Договору здійснюється у відповідності з положеннями цього Договору та чинного законодавства України. При наявності у однієї із Сторін фінансових чи інших претензій один до одного, розірвання Договору відкладається до врегулювання спірних питань.

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком заборонних заходів держави, місцевих органів влади або обставин непереборної сили, до яких відносяться події, на які Сторони не можуть вплинути і не несуть відповідальності за їх виникнення, наприклад: пожежа, повінь, землетрус, війна, страйк і т. п.

9.2. Виконавець зобов'язується в письмовій формі (шляхом електронної кореспонденції) повідомити Покупців про існування форс-мажорних обставин протягом 10 (десяти) днів з моменту їх настання. Компанія буде публікувати інформацію про існування форс-мажорних обставин на web-сайті протягом 10 (десяти) днів з моменту їх настання.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, сторони в найкоротші строки повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових (і/або в електронному вигляді) домовленостей.

10. ІНШІ УМОВИ

10.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична-особа підприємець Крупкін Андрій Петрович

ЄДРПОУ/ДРФО: 3289205934

Назва Банку: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Рахунок отримувача: 26007056217597

Валюта: UAH

Код Банка (МФО): 380269

В призначені платежу вказувати: за інформаційно-комунікаційні послуги.