УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ
Фізична-особа підприємець Крупкін Андрій Петрович, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань від 21.06.2016, номер запису про включення відомостей до ЄДР 2 070 000 0000 016357 (далі – «Підприємство»), надає вам доступ до Онлайн-сервісу реєстрації учасників заходу (далі – «Онлайн-сервіс») відповідно до цих Умов використання сервісу та Політики конфіденційності.

Відвідуючи, переглядаючи або використовуючи будь-яким чином Онлайн-сервіс, ви підтверджуєте, що вами прочитано нижчевикладені Умови використання сервісу, а їх зміст є для вас зрозумілим, ви в повній мірі погоджуєтеся з даними Умовами використання сервісу (включаючи Згоду на обробку персональних даних).

Дані Умови використання Сервісу (далі – «Умови») можуть періодично змінюватися та коригуватися Підприємством в будь-який час.

Онлайн-сервіс «Практикум», його інформаційне наповнення, графічні матеріали, зміст та функції сервісу, є власністю Підприємства та розміщуються останнім на Web-сайті Онлайн-сервісу в мережі Інтернет за посиланням: «https://workshop.krupkin.pro/».

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Терміни та визначення, які не вказані в даному розділі, вживаються в тексті цього Договору, в значеннях відповідно до законодавства України.

Підприємство - суб'єкт підприємницької діяльності, який на цих Умовах, відповідно до Публічного договору оферти та Політики конфіденційності, розміщує шляхом програмних засобів на Web-сайті в мережі Інтернет Онлайн-сервіс з метою надання послуг з інформаційного забезпечення реєстрації учасників заходу «Практикум».

«Практикум» - навчальна програма, розроблена за авторською методикою Андрія Крупкіна, з метою покращення професійних навичок менеджерів з продажу товарів та послуг та їх керівників.

Відвідувач/Користувач Сайту - будь-яка фізична особа - користувач мережі Інтернет, що здійснює доступ до Web-сайту Підприємства та бажає скористатися Онлайн-сервісом.

Онлайн-сервіс реєстрації учасників заходу (Онлайн сервіс) - програмний засіб Підприємства, який надає можливість реєстрації для подальшій участі у заході «Практикум».

Платіжна картка - спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової картки, яка використовується для ініціювання переказу коштів з рахунку платника або з відповідного рахунки в банку з метою оплати вартості товарів або послуг або здійснення інших операцій, передбачених чинним законодавством.

Операція - сукупність реєстраційних дій Відвідувача (Покупця) при заповненні відповідних даних в Онлайн-сервісі.

Web-сайт - сукупність інформації і сервісних функцій, доступних Користувачам мережі Інтернет, зібраних на одному або декількох серверах.

Web-сайт Підприємства - web-сайт, керований і контрольований Підприємством.

2. ОПИС ПОСЛУГ

Реєстрація Користувача, який бажає взяти участь в Практикумі в якості учасника, здійснюється з використанням Онлайн-сервісу, що розміщений на Web-сайті. У разі реєстрації Користувача для участі у программі, Користувач з використанням Онлайн-сервісу передає Підприємству інформацію та вводить у спеціальну форму персональні дані, які необхідні Підприємству для реєстрації Користувача як учасника програми «Практикум».

Ви можете брати участь в Практикум у разі одержання Підприємством інформації з використанням Онлайн-сервісу від Користувача про наміри останнього взяти участь в Практикум, необхідних персональних даних для участі, та подальшої оплати участі в порядку та в розмірі що вказані на web-сайті, Користувач вважається зареєстрованим учасником Практикуму.

Ви може звернутися за необхідною підтримкою Підприємства за засобами зв'язку (номер телефону, адреса електронної пошти), що вказані на Web-сайті.

3. ФІНАНСОВІ УМОВИ

Для того, щоб взяти участь у заході «Практикум», вам необхідно внести оплату за участь у заході шляхом використання Платіжної карти на розрахунковий рахунок Підприємства в порядку та в розмірі, що вказані на Web-сайті.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

Підприємство несе відповідальність виключно за технологічне обслуговування та підтримку Онлайн-сервісу, розміщеного на Сайті, а також за обробку та зберігання персональних даних Покупців (Відвідувачів).

Підприємство несе повну відповідальність за інформацію, що міститься на його Сайті.

5. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРАВА

На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» повідомляємо, що персональні дані про вас стають частиною баз персональних даних фізичної особи-підприємця Крупкіна Андрія Петровича, який здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань від 21.06.2016, номер запису про включення відомостей до ЄДР 2 070 000 0000 016357. Підприємство має повний доступ до бази персональних даних.

Метою отримання ваших персональних даних є необхідність їх обробки і зберігання для реєстрації вас в якості учасника заходу «Практикум» з використанням Онлайн-сервісу, що розміщений на Web-сайті Підприємства.

Повідомляємо, що Закон України «Про захист персональних даних» наділяє правами, що дозволяють Вам:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних Підприємства, яка містить персональні дані про вас, її призначення та найменування, місцезнаходження Підприємства або розпорядника цієї бази, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим вами особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;

3) на доступ до Ваших персональних даних;

4) отримувати, не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, що Ваші персональні дані обробляються, а також отримувати зміст Ваших персональних даних;

5) пред'являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки Ваших персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних Підприємством, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) захищати Ваші персональні дані від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також захищати від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять Вашу честь, гідність та ділову репутацію;

8) звертатися з питань захисту своїх прав персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

10) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має правові наслідки.

Вважаємо за необхідне повідомити вам, що персональні дані про вас можуть бути передані відповідним органам або особам з підстав, передбачених законом, і / або в зв'язку з реалізацією прав і обов'язків у сфері відносин між нами або сферах інших відносин, що складаються відповідно до чинного законодавства і / або умовами договорів, укладених відповідно до закону, інших угод, і зокрема

- Податковим органам;

- Органам і суб'єктам господарювання, які проводять або проводитимуть перевірки Підприємства або реалізовувати вимоги закону або умови договору, укладеного з Підприємством відповідно до чинного законодавства;

- Іншим особам або органам у сфері реалізації ваших прав та обов'язків як споживача, і Підприємства, як власників бази, в яку входять Ваші персональні дані.

ЗАЯВА-ЗГОДА

Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних відповідно до сформульованої в цьому документі метою фізичної особи-підприємця Крупкіна Андрія Петровича.

До складу персональних даних, одержуваних при підписанні даного документа входять: прізвище, ім'я, по батькові, контактний телефон, адреса електронної пошти та інші дані.

Погоджуючись з умовами на веб-сайті - «https://workshop.krupkin.pro/» Користувач (-і) підтверджую (-ть) і гарантую (-ть), що:

- Персональні дані про мене були надані Підприємству добровільно, чим підтверджую правомірність їх отримання; персональні дані про мене достовірні, а їх склад, обсяг і зміст відповідають вимогам законодавства та вище зазначеної мети їх обробки;

- Підприємство має право здійснювати транскордонну передачу персональних даних про мене своїм дочірнім і афілійованим Підприємству і партнерам відповідно до зазначеної в документі метою без необхідності повідомлення мене про кожний випадок таких дій;

- Підприємство має право відповідно до вимог чинного законодавства передавати розпоряднику (-ам) бази персональних даних право на обробку персональних даних про мене, що входять в ці бази персональних даних, в межах певної мети;

- Підтверджую отримання в дату підписання цього документа письмового повідомлення про мої права, мету збору та обробки персональних даних про мене, а також інформацію про осіб, яким можуть бути передані мої особисті дані для обробки;

- Підприємство має право зберігати персональні дані про мене безстроково від дати отримання від мене згоди, з метою обробки та формування відповідної бази даних, якщо інше не буде витікати з вимог чинного законодавства та / або специфіки відносин між мною і Підприємством.

ПРО ПІДПРИЄМСТВО

Web-сайт Підприємства доступний за адресою: «https://workshop.krupkin.pro/».